Thúy - Phước Lợi Group

• Địa chỉ: 53 Nguyễn Chánh,Tp Bà Rịa

• Số điện thoại: 01214411000

• Email: blissbridalvungtau@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://thuyevashop.cuoihoivietnam.com