Báo giá trang điểm

BẢNG GIÁ TRANG ĐIỂM
-  Trang điểm ăn hỏi 800.000đ/lần (đã bao gồm hoa cài đầu);
-  Trang điểm ngày cưới 1.000.000đ/lần (đã bao gồm hoa cài đầu);
-  Trang điểm đi chơi (không làm tóc) 200.000đ/lần;
-  Trang điểm đi chơi + làm tóc 300.000đ/lần;
Lưu ý:
Với khách hàng yêu cầu trang điểm tại nhà riêng:
                     Chi phí trang điểm = Chi phí trang điểm tại cửa hàng + Chi phí đi lại.